Klasik/ortodoks tıp anlayışında hakim olduğu sağlık alanında son yıllarda meydana gelen değişiklikler ile geleneksel ve tamamlayıcı sağlık uygulamalarının rasyonel ve kanıta dayalı bir zeminde incelenebileceğine, eğitimlerinin verilebileceğine, sağlık sistemi içinde yer bulabileceğine inanan sağlık meslek mensuplarının, derneklerin ve şahısların desteği ile oluşturulmuş bir markadır. Sitede bilgileri paylaşılan ilgili eğitimlerde bütün yetki ve sorumluluk ilgili kurum/kuruluşa (Sağlık Bakanlığı`nın verdiği yetki ile kurs veren üniversite ve uygulama merkezleri, özel eğitimler için dernekler veya şahıslar vb) aittir.

Bu web sitesine girerek veya üye olarak 18 yaşından büyük olduğunuzu ve sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylamış olacaksınız. Bu sitede yer alan bir formu doldurarak ilgili eğitime kesin kayıt yaptırmış olmazsınız. Kayıt için ilave bilgiler (kayıt onayı, ödeme bilgileri vb) talep edilebilir. Bu sitede yer alan içerik genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Sitede yer alan bilgiler hiçbir zaman bir hekim tedavisinin veya konsültasyonunun yerini almaz. Site içeriği kişisel teşhis ve tedavi için kullanılamaz, hekim yerine karar veremez, alıntı yapılarak uygulanamaz. Hastalıklarınız ile ilgili bir doktora başvurunuz.

– Katılımcılar hekim veya kendi alanında uygulama yapmak üzere diş hekimleridir. Başvuru sahibi bu yeterliliği sağladığını gösteren belgeleri ve kurum tarafından istenebilecek diğer belgeleri ibraz eder.

-Bazı özel alanlar diş tabibi ve diğer sağlık meslek mensuplarının da (örneğin; homeopati için diş hekmleri ve eczacılar; hipnoz için diş hekimleri ve klinik psikologlar; sülük, kupa, ozon, mezoterapi, akupunktur, proloterapi, fitoterapi için diş hekimleri; müzikterapi için müzik lisans mezunları ve sağlık meslek mensupları vb) katılımına açıktır. Sağlık Bakanlığı onaylı olmayan eğitimler için katılımcılar ilgili kursun ilanında belirtilmiştir.

– Akupunktur, ozon uygulamaları, proloterapi, refleksoloji, mezoterapi, fitoterapi, homeopati, hipnoz, kupa (hacamat) uygulaması, sülük uygulaması, larva (maggot) uygulaması, osteopati, apiterapi ve müzikterapi eğitimleri Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Bu eğitimlerin sonunda Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikanızın düzenlenmesi için teslimi amacıyla ilgili kurs verileri ve evrakları yetkili kuruma teslim edilir. Alacağınız bu sertifika ile o uygulama ile ilgili Sağlık Bakanlığı onaylı ünite/uygulama merkezi açmak için ruhsat başvurusunda bulunabilirsiniz.

Nöralterapi, manuelterapi, uygulamalı (klinik) kinezyoloji, nogier kulak mikrosistem tedavisi, mizaç teorisi, bütüncül beslenme vb eğitimler ile sempozyum, kongre, çalıştay vb toplantılar özel eğitimler olup Sağlık Bakanlığı onaylı değildir. Bu eğitimler veya toplantılar sonunda katılım belgesi düzenlenebilir. Bu belgeler sertifika değildir ve mevcut mesleki yetkilerinizin üzerine herhangi bir yeni yetki kazandırmaz. Bu programları mezuniyet sonrası eğitim programı olarak değerlendirmeniz gerekmektedir.

– Kurs başvuru sayfasında belirtilen ve eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş üniversitelerin uygulama merkezleri ve eğitim araştırma hastaneleri tarafından düzenlenmektedir. Tamamlayıcı ve İntegratif Sağlık Akademisi web sayfası (www.tisakademi.com) ilgili merkezlerin kayıt sürecinde sekreterya hizmetine destek vermektedir.

– Özel kurslar ise dernek vb kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir.

– Kurs sonunda gerekli evraklar üniversite sürecinden sonra Sağlık Bakanlığı`na sertifika tescili için gönderilir. Tescil süreci kurumun yoğunluk durumuna göre değişmekle birlikte 1-8 ay arasında sürebilmektedir.

– Kurs ücretine konaklama, yeme/içme, çay/kahve, ulaşım, sigorta vb hususlar dahil değildir. Kurumun bu yönde bir planlaması olmayıp kursiyerlerin kendi planlamalarını yapmaları gerekmektedir.

– Kurs ücreti ilgili eğitim sayfasında belirtilmektedir. Bu ücret Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim ücreti sınırlarında bir miktar ile üniversite tarafından belirlenen ek hizmetler ile ilgili ücretin toplamıdır.

– Ayrıca kurs sonu sınavda başarılı olan kursiyerlerin sertifika tescili için defterdarlığa 2018 yılı için 344TL olarak yatırması gereken ilave bir bedel bulunmaktadır (Önemli uyarı: Bu bedel kurs bitirme sınavı sonrasında ve belirtilecek olan ayrı bir hesap bilgisine yatırılmalıdır).

– Bunun dışında işyeri açılış, ilgili uygulama alanı için ruhsat başvuru süreci vb kurs ile ilişkili olmayan süreçlerde de ilave ödemeler olabilecektir.

– Ödemelerde banka transfer masrafları kursiyerlere aittir. Eğitimlerde kontenjan dolması durumunda ödeme önceliğine göre işlem yapılır. Uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim başladıktan sonra yapılacak kayıt iptallerinde kayıt/ölçme ve değerlendirme ücreti iade edilmemektedir. Yanlış yapılan ödemelerden kursiyer sorumludur. Uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim başlamadan iptal ve iade talepleri ise başvuru üzerine ilgili kurumun/kuruluşun tasarrufu dahilinde yapılabilecektir. Size e-posta ile kayıt onayınız ve ödeme bilgileri gönderildiğinde ödeme yapmanız önerilmektedir.

– Kurs ücreti bir seferde ödenebileceği gibi program başlamadan önce 600TL ödenerek kalan ücret EFT/havale yoluyla kurs süresi içinde taksit halinde ödenebilir. Kredi kartı geçerli değildir (gerekli hallerde kredi kartı ile ödeme bu web sitesi üzerinden sağlanabilir, ancak bu durumda ödeme kuruluşundan kaynaklanan ek masraflar ve eğer varsa ilave vergisel oranlar ödemenize eklenecektir). Ödemenin kurs bitiş tarihinden 1 hafta önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Ödeme ile ilgili bilgilerinizi (ödeme tarihi, miktarı, dekont vb) sertifikanızı teslim alana dek sorulduğunda ibraz etmek üzere saklamanız önerilmektedir.

– Bu sorunun eğitimine başvurduğunuz eğitim merkezi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu konuyu yönetiminizle görüşmeniz gerekmektedir. Kurumlar zaman zaman kapasite arttırımı amacıyla bu şekilde kararlar alabilmektedir. Ancak bu tür taleplerin olumlu karşılanma olasılığı çok düşük olup ayrıca ek hükümler (mecburi çalışma süresi vb) gündeme gelebilmektedir. İlaç endüstrisinin bu alandaki eğitmelere sponsorluğu (gerek eğitim alanının ilaç dışı olması, gerekse eğitim ücretleri nedeniyle) yok denecek kadar azdır ve bu başvurularla ilgili Sağlık Bakanlığı`nın kurum ile ilişkili olmayan ilave şartları (aynı eğitime birden fazla firma başvurusu, ilgili kursun detaylı programı olması, ilgili programın ayrı web sitesi olması vb) olabilir. Kurum bu şartları sağlamak durumunda değildir. Eğitimlere başvururken tüm masraflarınızı kendiniz karşılayacak şekilde hazırlık yapmanızı ve diğer sponsorluk kaynakları ile ilgili beklentiye girmemenizi öneririz.

– Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları için resmi ve en güvenilir kaynak Sağlık Bakanlığı`nın ilgili dairesine ait web sayfasıdır. www.getatportal.saglik.gov.tr

– Sertifikaların geçerlilik süresi  tescil tarihinden başlamak üzere (kurs bitiş tarihinden değil) 7 yıl olup yedi yıl sonunda Sağlık Bakanlığı`na yenileme için başvuru yapılması gerekmektedir. Sertifika yenileme kriterleri her bir sertifika için ilgili eğitim kriterinden yayınlanmış olup genel olarak bilimsel toplantıların takibi veya sertifikanın aktif olarak kullanılması veya ilgili alanda bilimsel yayınlar vb kriterler ile süresi içinde bakanlığa yenileme için başvuru yapılması şeklindedir. Bu şartlardan birini sağlamayan sertifika sahiplerinin ise süresi içinde başvurularına istinaden sertifika yenileme sınavına katılması gerekir.

Dersler kursa ve yapısına göre yüz yüze eğitim, asenkron ders (arşiv video dersleri), senkron ders (canlı ders), kaynak paylaşımı ve dökümanların dijital ortamda paylaşımı ve forum yöntemlerinden bir bölümü yoluyla işlenecektir. Hangi derslerin video sisteme yükleneceği, hangi dersler için ve hangi yöntemle ders notu paylaşılacağı eğitim sekreteryası tarafından belirlenmektedir. Derslere katılıp not almak esastır. Basılı olarak paylaşılması planlanan bütün notlar size kurs gidişatına göre verilecektir. Derslere katılıp not almak esastır. Dijital ortamda paylaşılması planlanan tüm notlar sistem üzerinden paylaşılacaktır. Bu paylaşımlar ile ders sırasında anlatılan slaytlar arasından farklılıklar olabilir. Paylaşılan bu dökümanlar dışındaki bu farklılıklar için yazışma gruplarından vb soru sormanıza gerek yoktur. Derslere katılıp not almak esastır.

Eğitimlerde genel olarak %10 devamsızlık hakkınız vardır. Bazı eğitimlerde teorik derslerin bir bölümünün uzaktan eğitim yoluyla verilmesi ile toplam yüz yüze eğitim saati üzerindeki muafiyetiniz azalabilmektedir. Ancak bütün bu sınırlar ilgili yönetmelik eklerinde belirtilen sınırlar içerisindedir.

– Yayınlanan program taslak olup zorunluluk halinde değişikliğe tabidir.

Konuyla ilgili sorunu, kurs döneminizi ve şehri ile iletişim bilgilerinizi içeren bir e-postayı tisakademi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

– İnternet sitemizdeki video sorunları ile ilgili bağlantıyı inceleyebilir, gerekirse canlı destek alabilirsiniz.

– Kurs yeri belirtilen kurumların ilgili merkezleridir. Kurs yeri taslak olup değişikliğe tabidir. Farklı gruplar farklı salon veya binalarda eğitim görebilir. Bununla ilgili karar sekreterya tarafından verilmektedir ve bu karara uyulması gerekmektedir. Bu bilgilendirmeler güncel e-posta yazışmaları veya güncel yazışma grubu yazışmaları aracılığı ile yapılacaktır.

– Öğrenci katılamadığı derslerde sınıfların uygunluk durumuna göre takvimdeki aynı ders konusunda (veya hafta içi – hafta sonu grupları arasında) önceden bilgi vererek ve sekreteryanın onayı sonrası telafi yapabilir.

– Salon görevlilerinin sorumluluğu, teslim etmeniz gereken belgeleri teslim almaktan ibarettir.

– Salon görevlisi ve sekreterya odasına izinsiz girilmemesi, içerde evrak teslimi veya görüşme için başka bir kursiyer varsa evrak teslimi için sıranın beklenmesi, bu alanlardaki hiçbir dolabın veya çekmecenin açılmaması, bu alanlardan herhangi bir malzeme (sarf, kırtasiye vb) alınmaması gerekmektedir.

– Kurs sırasında ve hastalarınızda kullanacağınız materyallerin tarafınızdan temin edilmesi gerekmektedir. Bazı kurslarda uygulama için yeterli materyal salon görevlisi tarafından sağlanacaktır. Bazı kurslarda ise başlangıcında bir paket (paylaşılması planlanan ders notları, malzeme vb) size teslim edilecektir. Bunun dışında kurs boyunca ilave materyal verilmeyecektir. Bazı kurslarda ise hiçbir materyal verilmeyip sadece ders notu olarak kaynak gösterilebilir.

– Kurs sırasında bazı materyaller ise (örneğin akupunktur kursunda kulak maketi) -kurs sonunda geri teslim alınmak üzere- size teslim edilecektir. Bu materyali satın almak istemeniz veya kaybetmeniz durumunda salon görevlilerine dekont karşılığı ödeme yapabilirsiniz.

– Öğrenci eğitim bedelini ödemek ve eğitim bedeli dışındaki tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eğitime katılmayı kabul eder. Eğitime başladıktan sonra ödemelerini taksitlendirmesi durumunda taksitleri kendisine gönderilecek tabloya uygun olarak takip etmeyi ve kurs başladıktan sonra yapılacak iptallerde geri ödeme yapılamayacağını bildiğini taahhüt eder.

– Öğrenci, eğitime katılanları kendi işyerine, muayenehanesine, kurum dışında verilen farklı bir eğitimine davet olarak değerlendirilebilecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını taahhüt eder.
– Öğrenci, eğitim ile ilgili eğer varsa olumsuz geri bildirimleri kurs koordinatörüne veya merkez müdürlüğüne iletebilir. Bu iletişim için www.tisakademi.org sitesindeki Mesaj Gönder/İletişim sayfasını da kullanabilir. Kurs esnasında dahil olduğu eğitimini kötüleme veya diğer eğitimlerle kıyaslayarak olumsuz yorumlarda bulunma olarak değerlendirilebilecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını taahhüt eder.

– Öğrenci, derslerini kendisine verilen programa uygun olarak takip eder. Eğitime katıldığı günler için imza defterini imzalar. Programa kesintisiz devam zorunludur.

– Eğitim esnasında oluşan her türlü çıktının (eğitim materyali, sunumlar, hasta muayene/izlem formu, dokümanlar vs.) hakkı eğitim sekreteryasına aittir.

– Eğitim saati süresince eğitim ortamının düzeninden öğrenciler de sorumludur. Sınıfın huzurunu bozacak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Salon görevlileri, bina görevlileri, güvenlik vb görevlilerin uyarı ve yönlendirmelerinin takip edilmesi gerekmektedir.

– Öğrenci eğitim süresince eğitim kriterinde belirtilen sayıda vakanın tedavisini üstlenerek takip etmeyi taahhüt eder.

– Öğrenci eğitim kapsamında kendisi veya eğitici gözetiminde eğitime katılanlar tarafından değerlendirilen ve uygulama yapılan hastalar için herhangi bir ücret talep etmemeyi taahhüt eder.
– Öğrenci, eğitimler öncesinde ve sonunda sınav komisyonu tarafından değerlendirilmeyi kabul etmiş sayılır.
– Öğrenci kendisine ait kısa özgeçmiş ve deneyimlerini içeren metni sekreterya tarafından talep edilmesi durumunda elektronik ortamda paylaşmayı taahhüt eder.

– Öğrenci herhangi bir ürünün, firmanın, hizmetin, eğitimin tanıtım ve promosyonunu yapmamayı; kursiyerler ile üretici, distribütör, eğitim/kongre organizasyon sekreteryası bilgisi paylaşmamayı; ve kursiyerlerin bilgilerini benzeri kişi/kurumlarla paylaşmamayı taahhüt eder. Öğrenci, diğer kursiyerlerin kurs esnasında elde edilen bilgileri (telefon, eposta) ile herhangi bir faaliyet (yazışma grubu oluşturulması, ürün satışı, üyelik vb) gerçekleştirmeyeceğini, kurs ortamında herhangi bir doküman/broşür dağıtmayacağını, herhangi bir program/faaliyet, kurum/kuruluş adına faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Öğrenci yazışma grubunda da aynı kurallara uyacağını, konu dışı paylaşım, farklı bir gruba bağlantı vb içerikler paylaşmayacağını taahhüt eder.
– Öğrenci, eğitimdeki herhangi bir materyali (video çekimi, slayt, resim, ders notu vb) veya kendisine uzaktan eğitim şifresi verilmesi durumunda bu şifreyi 3. şahıslarla paylaşmamayı taahhüt eder. Katılımcı uzaktan eğitim sisteminden dışarıya veri aktarmayacağını taahhüt eder.

– Öğrenci, dersin yapıldığı merkezde (sınıf, eğitici odası, dinlenme alanları da dahil olmak üzere) ses, video, fotoğraf vb herhangi bir kayıt yapmayacağını taahhüt eder.

– Öğrenci, sınıfta kullanılan sunum bilgisayarları,  eğiticilerin bilgisayarları veya eğitim merkezine ait herhangi bir bilgisayar üzerinde eğiticinin veya salon görevlisinin onayı olsa dahi herhangi bir işlem yapmayacağını (dosya açma, kapatma, dosya kopyalama vb) taahhüt eder.

– Öğrenci sınav sorularını (ön değerlendirme ve son sınav) herhangi bir şekilde kaydetmemeyi taahhüt eder.
– Katılımcı isimleri bina güvenliğine bildirileceğinden eğitim alanında misafir kabul edilemeyecektir. Aynı şekilde eğitim vakası olarak davet edilenlerin isimlerinin de pratik eğitimler başladığında salon görevlisine bildirilmesi gerekmektedir.

– Kursa katılan bütün kursiyerler binanın genel kuralları ve düzeni ile tıbbi atık kurallarına (iğnelerin ilgili kutulara atılması, tıbbi atık poşetlerinin kullanımı, tıbbi atık prosedürüne uyulması vb) uymak zorundadır.

– Eğitim merkezi bina ile ilgili gerekli durumlarda binanın fiziksel şartları ve imkanları ile ilgili düzenleme (binanın otoparkı dışında bir otoparka yönlendirme, lavabolarda havlu peçete kullanımının sınırlanması, binanın balkon vb alanları da dahil sigara içilmesinin engellenmesi vb) yapabilir.

– Kurs bilgileri ve kurallarının güncel hali www.tisakademi.com sitesinden güncel hali ile takip edilebilecektir.

– Geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitimleri sonrası sertifikasyon süreci dosyaların ve sertifikaların hazırlanması, eksik evrakların tespiti, defterdarlık tescil bedeli dekontlarının toplanması, üniversite içi prosedürler ve Sağlık Bakanlığı`nın farklı birimleri arasındaki prosedürler nedeniyle uzun sürebilmektedir.

– Bu süre, ilgili kurumların yoğunluk durumuna göre 1-10 ay arasında değişmektedir. Sertifikanızın tescillenip tescillenmediğini https://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/ adresinden açılan sayfada istenilen kimlik bilgilerinizi girerek takip edebilirsiniz. Sertifikanız bu sayfada tescilli olarak görüldükten sonra 1-3 hafta içinde kurumumuza ulaşmaktadır. Sertifikalar kurumumuza ulaştıktan sonra e-posta ile kursiyerlere bilgi verilmektedir. Tüm sertifikalar aksi bir bildirim yapılmadığı sürece katılımcının kendisi tarafından kimlik/imza karşılığında veya noter tarafından düzenlenmiş vekalet ile vekilinin kimlik/imzası karşılığında ilgili merkezin belirleyeceği teslim noktasında teslim edilmektedir.

– Sertifikanız doktor bilgi bankasında tescilli olarak görüldükten ve size e-posta ile bildirim yapıldıktan sonra teslim alabilmeniz için bir diğer yol ise aşağıdaki bağlantıda verilen teslim tutanağının ıslak imzalı olarak bize gönderilmesidir.

Bu tutanağı doldururken lütfen dosyanın 3. sayfasındaki açıklamaları dikkate alınız.

 

KURSU ANKARA`DA (YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ) TAMAMLAMIŞ OLANLAR İÇİN TESLİM TUTANAĞI için tıklayınız.

 

KURSU KONYA`DA (NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ) TAMAMLAMIŞ OLANLAR İÇİN TESLİM TUTANAĞI için tıklayınız.

 

KURSU BAĞCILAR EAH, KAYSERİ EAH, KEÇİÖREN EAH, ANTALYA EAH (SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ) TAMAMLAMIŞ OLANLAR İÇİN TESLİM TUTANAĞI için tıklayınız.

KURSU MALATYA`DA (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ) TAMAMLAMIŞ OLANLAR İÇİN TESLİM TUTANAĞI için tıklayınız.

– Sorularınız için öncelikle www.tisakademi.com site menüsündeki eğitim detayları ve sık sorulan soruları inceleyiniz. Soru ve talepleriniz için bu sitedeki mesaj gönder / İletişim / canlı destek kutusunu kullanabilirsiniz. Bize e-posta yoluyla info@tisakademi.com  adresinden ulaşabilirsiniz.

Çağrı telefonu: 0850 3469082