CRAFTA 1 – 2 Temel Eğitimi

 • Eğitim Detayları

  • CRAFTA, baş ve yüz ağrısına ek olarak temporomandibular, kraniyomandibular ve kraniyofasyal problemi olan hastaların  teşhisi ve tedavisine yönelik planlanan bir eğitim programıdır.

  • CRAFTA eğitim programı hasta odaklı bir eğitim programı olması yanında, yoğun bir teorik içeriğe sahiptir. Eğitime katılan tüm katılımcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek bir içeriğe sahiptir.

  • Kursta ele alınan diğer klinik modeller baş ağrıları, whiplash ve vestibüler disfonksiyonlardır.

  • CRAFTA Temel Eğitimi CRAFTA-1 ve CRAFTA-2 eğitimi içermektedir.

  https://crafta.org

  CRAFTA 1 Temel Eğitimi

  CRAFTA-1 Temel Eğitimi, kraniyomandibular-yüz bölgesinin ve fonksiyonel ilişkilerinin değerlendirilmesi ve tedavisi üzerine odaklanmaktadır. Eğitim esnasında tüm  kraniyomandibular yapıların ağrı mekanizmaları, temporomandibular eklemin (TME) fonksiyonu ve servikal omurga ile nörofizyolojik, biyomekanik ve fonksiyonel ilişkileri öğretilecektir. Ayrıca eğitim Temporomandibular eklemin (TME) fiziksel muayenesini ve tedavi tekniklerini içermektedir. Eğitim esnasında, TME’nin işlevi hakkındaki mevcut nörobiyolojik ve anatomik bilgilerin tamamı da gözden geçirilecektir.

  Diş teli  ve atel tedavisi, bruksizm (diş sıkma), servikal bölgeden kaynaklanan baş ağrıları, nevraljiler ve otomandibular sendrom gibi çeşitli klinik sendromlar hakkında da bilgi verilecektir. Eğitim esnasında detaylı  teorik sunumların yanında  ve pratik uygulamalar gösterilecektir.

  Kraniofasiyal bölgeyle alakalı olarak, klinik kalıpları tanımlamayı, tanımayı öğrenecek ve tanımlanmış bir klinik akıl yürütme modeli dahilinde kraniyofasiyal bölgenin değerlendirilmesi ve tedavisi için klinik beceriler geliştirilecektir. Temel eğitim esnasında  kraniyofasiyal bölgenin işlevi, anatomisi, biyomekanik özellikleri, patolojisi, muayenesi ve tedavisi kapsamlı bir şekilde anlatılacaktır..

  Katılımcılar, CRAFTA-1 kursu sırasında çevrimiçi modüle erişim elde edecekler.

  Teorik dersler şunları içerir:

  • Fonksiyonel nöroanatomi

  • Patolojiler

  • Klinik ayırıcı tanılar

  • Nöro- ve visserokranyumun işlevi ve anatomisi

  • Kraniyal büyüme modelleri

  • Kraniyal hareket modelleri ve tedavi hedefleri

  • Yüz iskeleti

  • Tedavi prensipleri

  Pratik oturumlar şunları içerir:

  • Referans noktalarının palpasyonu

  • Fiziksel muayene

  • Manuel tedavi teknikleri

  • Genel ve spesifik sendromları hedefleyen tedavi düzeni oluşturma

  • Vaka sunumları

  • Kraniyal yapıların palpasyonu

  • Nöro ve visserokranyumun genel ve özel muayenesi ve tedavi teknikleri

  KURS HEDEFLERİ

  CRAFTA-1 Temeller dersinin sonunda öğrenciler şunları yapabilecekler:

  • Kraniomandibular bölgeyi tanımlayabilecekler,

  • Kraniomandibuler disfonksiyonlu hastaların yönetimi için klinik bir akıl yürütme modeli oluşturabilecekler,

  • Kraniomandibular bölgeye uygulanabilen klinik kalıpları, etiyolojik ve diğer etkileyen faktörleri tanımlayabilecekler,

  • Spesifik ağrı modellerini, kas, eklem ve sinir yapılarını tanımlayabilecekler,

  • Kraniyomandibuler disfonksiyonlu hastaları spesifik bir nöromüsküloskeletal yönetim yaklaşımı kullanarak tedavi edebileceklerdir.

  CRAFTA 2 Temel Eğitimi

  CRAFTA-2 Temel Eğitimi, CRAFTA-1 Temel Eğitimi ve Çevrimiçi Modül eğitimlerinin devamı niteliğindedir.  CRAFTA-2 Temel Eğitimi esnasında katılımcılar, kraniyofasiyal disfonksiyonlarda, hasta değerlendirilmesi ve tedavisiyle ilgili Crafta-1 Temel Eğitimde öğrenilen bilgilere ek yeni bilgiler öğreneceklerdir.  Ağrı mekanizmalarına, nöroanatomiye, nörodinamiğe ve kraniyal sinir sisteminin muayenesine ve tedavisine yönelik ileri düzeyde eğitim alacaklardır.

  Nörokranyumun ve visserokranyumun spesifik değerlendirmesi ve tedavi yöntemleri, nöropatik ve nörojenik ağrıyı, özel değerlendirme testleri, ayrıcı tanıları ve tüm kraniyal sinirlerin patolojilerini detaylı bir şekilde inceleyeceklerdir.  Mekano-duyarlılık sınıflandırma modeli, spesifik kraniyal sinir testlerine dahil edilecektir.  Bu eğitimde ayrıca eğitimden elde edilen bilgilerin pratik bir şekilde uygulanacağı gerçek vaka sunumları da yer alacaktır.

  Spesifik teorik dersler şunları içerir:

  • Nöropatik-nörojenik ağrının detaylı incelenmesi,

  • Kraniyal yapıların nöroanatomisi,

  • Kraniyal nörodinamiğin tedavi prensipleri,

  • Kraniyal sinirlerin spesifik patolojileri,

  • Diş çekimi sonrası gelişebilen nöropati, fasial parezi ve fantom ağrı gibi sendromlar vb.

  Pratik oturumlar şunları içerir:

  • Kraniyal sinir dokusunun referans noktalarının palpasyonu,

  • Kraniyal sinirlerin fiziksel muayenesi: iletim testleri, nörodinamik testler, palpasyonu,

  • Manuel tedavi teknikleri,

  • Tedavi planlamalarının yapılması,

  • Vaka sunumları,

  •Hatalıklara özel  muayene ve tedavi teknikleri (nöro- ve visserokranyumun parçaları)

   

  KURS HEDEFLERİ

  CRAFTA-2 Temel Eğitiminin sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler:

  • Ağrı mekanizmaları ile ilgili olarak kraniyal bölgenin nöroanatomisi, nörodinamiği ve patofizyolojisi hakkındaki teorik bilgilere sahip olacaklardır,

  • Kanıta dayalı olarak klinik değerlendirme yapabileceklerdir, 

  • Kraniyal sinir sistemi ile ilgili klinik kalıplar hakkında bilgi sahibi olucaklar,

  • Kraniyal sinir dokusunun değerlendirilmesi ve tedavisi için el becerilerini kazanıcaklar,

  • Nöro-visserokranyumun belirli tekniklerle değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi öğreneceklerdir,

   • Uzun süreli kraniyofasiyal disfonksiyonları ve ağrısı olan hastalarda kraniyofasiyal disfonksiyonları tanımlayabileceklerdir,

  • Nörodinamik testleri uygulayabilecekler, palpasyonla kraniyal dokuyu değerlendirebileceklerdir,

  • Kraniofasiyal doku disfonksiyonu olan hastalar için uzun vadeli bir tedavi ve yönetim stratejisi planlayabileceklerdir.

  UYGUNLUK

  CRAFTA-1 kursunu başarıyla tamamlanması.

  Kurs Ücreti: 1200 EURO (Ödeme dönemindeki kur dikkate alınacaktır.)

  CRAFTA Temel Eğitimi CRAFTA-1 ve CRAFTA-2 içermektedir.

  Eğitmenler

  Michiel TROUW NVMT

   1992 yılında Utrecht Üniversitesi’nden (Hollanda) mezun oldu. Manuel terapi ileri eğitimine katıldı ve OMT derecesi (IFOMPT) ile bitirdi. O tarihten itibaren kendi kliniğinde  manuel terapist ve fizyoterapist olarak çalışıyor. Uzmanlık alanı, baş, boyun ve yüz bölgesinde şikayetleri olan hastaları tedavi etmektir. Manuel Terapi (NVMT) alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

  2011 yılından bu yana CRAFTA® eğitim programlarında eğitmenlik yapmaktadır.

  https://crafta.org/page/michiel-trouw

  Harry Von Piekartz Prof. Dr. PhD,MSc,PT,MT

  Harry JM von Piekartz, 1988’de İsviçre’de Manuel Terapi (Maitland-Concept) sertifikasını ve 1993’te de Hollanda’daki IFOMPT-Diploması (Nederlandse Manuele Therapie Vereniging) (NVMT) sertifikasını aldı. 1994 yılında IMTA®’da (International Maitland Teacher Association) Manuel Terapi öğretmenlik eğitimini bitirdi ve 1995 yılında Neuro ortopedi enstitüsünde (NOI®) eğitmen oldu. 1996-2000 yılları arasında kraniyofasiyal ağrı hastaları hakkında bazı multidisipliner projelerde yer aldı ve “Kraniofaziale Dysfunktionen und Schmerzen – Untersuchung, Beurteilung, Management” (Almanca dilinde: Thieme Verlag) kitabını yazdı. Kitap ayrıca İngilizce “Kraniyofasiyal Disfonksiyon ve Ağrı: Manuel Terapi, Değerlendirme ve Yönetim” (Butterworth-Heinemann, 2001) ve İspanyolca (McGraw-Hill, 2003) olarak dağıtıldı. 2000 yılında Leuven Üniversitesi’nden (Belçika) Fizyoterapi alanında Master of Science derecesi ile mezun oldu. Yüksek lisans tezini “Mandibular sinirin nörodinamik testi ”üzerine yaptı. 2003 yılında IMTA®’da kıdemli eğitmen oldu.

  2004’te ICCMO®’da (International College of Craniomandibular Orthopedics, Section Germany) ve Craniofacial Therapy Academy (CRAFTA®) başkanı oldu. 2005 yılında Staffordshire Üniversitesi’nde Rehabilitasyon Bilimi alanında doktora derecesini aldı ve ikinci kitabı “Kiefer-, Gesichts- und Zervikalregion’u yayınladı. Neuromuskuloskeletale Untersuchung, Therapie, Management ”(Almanca, Thieme Verlag). İngilizce versiyonu 2007’de “Craniofacial Pain. Nöromüsküloskeletal Sistemin Değerlendirilmesi ve Yönetimi ”- Elsevier.

  2008’den beri Osnabruck’taki Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (http://www.fh-osnabrueck.de) Fizyoterapi Profesörüdür ve fizyoterapi alanında çeşitli araştırma projelerine liderlik etmektedir. Kanıta Dayalı Uygulama, Klinik Akıl Yürütme, Tedavi stratejileri ve rehabilitasyon bilimi öğretmenidir. Bu süre zarfında çok sayıda çalışmaları yayınlandı. Kranioservikal-, temporomandibular- ve kraniofasiyal problemlerin yönetimi, Nöromüsküloskeletal disfonksiyonlu çocukların tedavisi, Kraniyoservikal ve kraniyofasiyal disfonksiyonları ve ağrısı olan çocuklarda manuel tedavinin erken başlangıcı, Sinir sisteminin (kraniyal) işlevi ve fizyoterapide rolü, Nöromüsküloskeletal sistemde uzun süreli ağrı sırasında rehabilitasyon programı ve ağrı yönetimi gibi çalışmaları yayınlandı. Ayrıca, Ootmarsum’da Hollanda’daki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Manuel terapi ve uygulamalı nörobiyomekani konularında çalışmalarına devam etmektedir.

  https://crafta.org/page/prof-dr-harry-von-piekartz

   

  Ödemelere KDV dahil edilecektir.

  Önemli bilgi: Bu program kurs konusu uygulamaya ilgi duyan hekimleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim Sağlık Bakanlığı onaylı değildir ve mevcut mesleki yetkilerinize ilave herhangi bir yetki kazandırmaz. Bazı üniversiteler ve eğitim araştırma hastaneleri tarafından düzenlenen Sağlık Bakanlığı onaylı eğitimlere ulaşmak için Sağlık Bakanlığı internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Mevzuat ve diğer resmi konular ile ilgili Sağlık Bakanlığı sitesi, https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr ve https://shgmesdb.saglik.gov.tr/ internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Mevzuat ve diğer resmi konular ile ilgili Sağlık Bakanlığı sitesi ve https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr şeklindedir.

 • Eğitim Tarihleri

  5+5 / 10 Günlük Eğitim

  20 - 24 Kasım 2021 Ankara
  7 - 11 Nisan 2022 Ankara

 • Başvuru Formu

 • Sıkça Sorulan Sorular

  • www.tisakademi.com Nedir?

   www.tisakademi.com internet sitesi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında eğitimler düzenleyen kurumların eğitimleri konusunda bilgi alma, kayıt başvurusunda bulunma vb konularda yardımcı olmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu web sitesine girerek veya üye olarak 18 yaşından büyük olduğunuzu onaylamış olacaksınız. HERHANGİ BİR KURSA BAŞVURARAK VEYA BİLGİ FORMU DOLDURARAK O KURSA BAŞVURU ŞARTINI SAĞLADIĞINIZI (ÖRNEĞİN TABİPLERİN BAŞVURDUĞU BİR EĞİTİM İÇİN ÜLKEMİZDE GEÇERLİ BİR TIP FAKÜLTESİ DİPLOMANIZ OLDUĞUNU) VE KOŞULLARI ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. Bu sitede yer alan bir formu doldurarak ilgili eğitime kesin kayıt yaptırmış olmazsınız. Kayıt için ilave bilgiler (kayıt onayı, ödeme bilgileri vb) talep edilebilir. Katılım ile ilgili şartlar değişiklik gösterebilir ve olası değişiklikler kursiyerlere bildirilir. Kurs öncesi yapılması gereken ilk ödeme kaydınızı iptal etmeniz durumunda iade edilmeyebilir. Bu sitede yer alan içerik genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Sitede yer alan bilgiler hiçbir zaman bir hekim tedavisinin veya konsültasyonunun yerini almaz. Site içeriği kişisel teşhis ve tedavi için kullanılamaz, hekim yerine karar veremez, alıntı yapılarak uygulanamaz. Hastalıklarınız ile ilgili bir doktora başvurunuz.

  • Kursa kimler katılabilir?

   Katılımcılar hekim veya kendi alanında uygulama yapmak üzere diş hekimleridir. Başvuru sahibi bu yeterliliği sağladığını gösteren belgeleri ve kurum tarafından istenebilecek diğer belgeleri ibraz eder.

  • Kurs Sağlık Bakanlığı onaylı mıdır?

   Sağlık Bakanlığı onaylı eğitimler için Sağlık Bakanlığı internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • Sağlık Bakanlığı onaylı olmayan eğitimler nelerdir?

   Nöralterapi, manuelterapi, uygulamalı (klinik) kinezyoloji, nogier kulak mikrosistem tedavisi, mizaç teorisi, bütüncül beslenme vb eğitimler ile sempozyum, kongre, çalıştay vb toplantılar özel eğitimler olup Sağlık Bakanlığı onaylı değildir. Bu eğitimler veya toplantılar sonunda katılım belgesi düzenlenebilir. Bu belgeler sertifika değildir ve mevcut mesleki yetkilerinizin üzerine herhangi bir yeni yetki kazandırmaz. Bu programları mezuniyet sonrası eğitim programı olarak değerlendirmeniz gerekmektedir.

  • Kurs hangi kurum tarafından düzenlenmektedir?

   Bu sitede yer alan kursların ilan sayfasında düzenleyen kuruluş bilgisi paylaşılmaktadır.

  • Kurs sonunda katılım belgesini ne zaman alabilirim?

   Eğitimi başarıyla tamamlamanız durumunda katılım belgeniz eğitimin son günü teslim edilmektedir.

  • Kurs ücretine yol, konaklama ve diğer giderler dahil midir?

   – Kurs ücretine konaklama, yeme/içme, çay/kahve, ulaşım, sigorta vb hususlar dahil değildir. Kurumun bu yönde bir planlaması olmayıp kursiyerlerin kendi planlamalarını yapmaları gerekmektedir.

  • Kurs ücreti nedir?

   – Kurs ücreti ilgili eğitim sayfasında belirtilmektedir. – Ödemelerde banka transfer masrafları kursiyerlere aittir. Eğitimlerde kontenjan dolması durumunda ödeme önceliğine göre işlem yapılır. Yanlış yapılan ödemelerden kursiyer sorumludur. Uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim başlamadan iptal ve iade talepleri ise başvuru üzerine ilgili kurumun/kuruluşun tasarrufu dahilinde yapılabilecektir. Size e-posta ile kayıt onayınız ve ödeme bilgileri gönderildiğinde ödeme yapmanız önerilmektedir.

  • Ödemelerin taksitlendirilmesi mümkün müdür?

   Kurs ile ilgili ödemelerin kursun son gününe kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Önceden bilgi vermek kaydıyla kurs yerinde de ödemenizi tamamlayabilirsiniz. Ödemelerinizi yaparken size gönderilen maildeki hesap bilgilerini dikkate almanız gerekmektedir. Bu bilgilerde hesap adını kelimeler arasında boşluk bırakarak, kısaltma yapmadan ve sığdığı kadarıyla size gönderilen hesap adına uygun olarak yazmanız gerekmektedir.

  • Eğitim masraflarımın Sağlık Bakanlığı, hastanem veya ilaç endüstrisi tarafından karşılanması mümkün müdür?

   – Bu sorunun eğitimine başvurduğunuz eğitim merkezi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu konuyu yönetiminizle görüşmeniz gerekmektedir. Kurumlar zaman zaman kapasite arttırımı amacıyla bu şekilde kararlar alabilmektedir. Ancak bu tür taleplerin olumlu karşılanma olasılığı çok düşük olup ayrıca ek hükümler (mecburi çalışma süresi vb) gündeme gelebilmektedir. İlaç endüstrisinin bu alandaki eğitmelere sponsorluğu (gerek eğitim alanının ilaç dışı olması, gerekse eğitim ücretleri nedeniyle) yok denecek kadar azdır ve bu başvurularla ilgili Sağlık Bakanlığı`nın kurum ile ilişkili olmayan ilave şartları (aynı eğitime birden fazla firma başvurusu, ilgili kursun detaylı programı olması, ilgili programın ayrı web sitesi olması vb) olabilir. Kurum bu şartları sağlamak durumunda değildir. Eğitimlere başvururken tüm masraflarınızı kendiniz karşılayacak şekilde hazırlık yapmanızı ve diğer sponsorluk kaynakları ile ilgili beklentiye girmemenizi öneririz.

  • Derslerin işleniz şekli nasıldır?

   Dersler kursa ve yapısına göre yüz yüze eğitim, asenkron ders (arşiv video dersleri), senkron ders (canlı ders), kaynak paylaşımı ve dökümanların dijital ortamda paylaşımı ve forum yöntemlerinden bir bölümü yoluyla işlenecektir.

  • Eğitimlerde devam zorunluluğu var mı?

   Kayıt yaptırmış olduğunuz eğitime katılamamanız durumunda bu eğitim ile ilgili haklarımız kaybolur. Eğitimlere tam olarak devam esastır.

  • Yayınlanan programlar kesin takvimler midir?

   – Yayınlanan program taslak olup zorunluluk halinde değişikliğe tabidir.

  • Kurs yeri / kurs adresi neresidir?

   – Kurs yeri belirtilen kurumların ilgili merkezleridir. Kurs yeri taslak olup değişikliğe tabidir. Farklı gruplar farklı salon veya binalarda eğitim görebilir. Bununla ilgili karar sekreterya tarafından verilmektedir ve bu karara uyulması gerekmektedir. Bu bilgilendirmeler güncel e-posta yazışmaları veya güncel yazışma grubu yazışmaları aracılığı ile yapılacaktır.

  • Salon görevlisinin görevi nedir?

   – Salon görevlilerinin sorumluluğu, eğer teslim etmeniz gereken belgeler varsa bunları teslim almak ve kurs ortamının genel düzenini sağlamaktır. – Salon görevlisi ve sekreterya odasına izinsiz girilmemesi, içerde evrak teslimi veya görüşme için başka bir kursiyer varsa evrak teslimi için sıranın beklenmesi, bu alanlardaki hiçbir dolabın veya çekmecenin açılmaması, bu alanlardan herhangi bir malzeme (sarf, kırtasiye vb) alınmaması gerekmektedir.

  • Kurs sırasında ilave materyal verilecek midir?

   Bazı kurslarda özet ders notu ve/veya demo uygulamalarda kullanılacak materyal verilmektedir. Konu ile ilgili her bir kursun açıklamasını inceleyebilirsiniz.

  • Öğrencinin sorumlulukları nelerdir?

   – Öğrenci eğitim bedelini ödemek ve eğitim bedeli dışındaki tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eğitime katılmayı kabul eder. Kurs başladıktan sonra yapılacak iptallerde geri ödeme yapılamayacağını bildiğini taahhüt eder. – Öğrenci, eğitime katılanları kendi işyerine, muayenehanesine, kurum dışında verilen farklı bir eğitimine davet olarak değerlendirilebilecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını taahhüt eder. – Öğrenci, eğitim ile ilgili eğer varsa olumsuz geri bildirimleri kurs koordinatörüne veya dernek yönetimine iletebilir. Bu iletişim için www.tisakademi.com sitesindeki Mesaj Gönder/İletişim sayfasını da kullanabilir. Kurs esnasında dahil olduğu eğitimini kötüleme veya diğer eğitimlerle kıyaslayarak olumsuz yorumlarda bulunma olarak değerlendirilebilecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını taahhüt eder. – Öğrenci, derslerini kendisine verilen programa uygun olarak takip eder. Eğitime katıldığı günler için imza defterini imzalar. Programa kesintisiz devam zorunludur. – Eğitim esnasında oluşan her türlü çıktının (eğitim materyali, sunumlar, hasta muayene/izlem formu, dokümanlar vs.) hakkı eğitim sekreteryasına aittir. – Eğitim saati süresince eğitim ortamının düzeninden öğrenciler de sorumludur. Sınıfın huzurunu bozacak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Salon görevlileri, bina görevlileri, güvenlik vb görevlilerin uyarı ve yönlendirmelerinin takip edilmesi gerekmektedir. – Öğrenci eğitim süresince eğitimci tarafından belirtilecek uygulamalara katılmayı taahhüt eder. – Öğrenci eğitim kapsamında kendisi veya eğitici gözetiminde eğitime katılanlar tarafından değerlendirilen ve uygulama yapılan hastalar için herhangi bir ücret talep etmemeyi taahhüt eder. – Öğrenci herhangi bir ürünün, firmanın, hizmetin, eğitimin tanıtım ve promosyonunu yapmamayı; kursiyerler ile üretici, distribütör, eğitim/kongre organizasyon sekreteryası bilgisi paylaşmamayı; ve kursiyerlerin bilgilerini benzeri kişi/kurumlarla paylaşmamayı taahhüt eder. Öğrenci, diğer kursiyerlerin kurs esnasında elde edilen bilgileri (telefon, eposta) ile herhangi bir faaliyet (yazışma grubu oluşturulması, ürün satışı, üyelik vb) gerçekleştirmeyeceğini, kurs ortamında herhangi bir doküman/broşür dağıtmayacağını, herhangi bir program/faaliyet, kurum/kuruluş adına faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Öğrenci yazışma grubunda da aynı kurallara uyacağını, konu dışı paylaşım, farklı bir gruba bağlantı vb içerikler paylaşmayacağını, telif hakkı sorunu yaratabilecek resim, e kitap/pdf kitap paylaşmayacağını, grupta edindiği iletişim bilgilerini (telefon, mail vb) pazarlama amacıyla kullanmayacağını ve kullanılmasına yol açabilecek bir paylaşımda bulunmayacağını taahhüt eder. Bu kurallardan herhangi birine uyulmaması durumunda grup yöneticisi kursiyeri herhangi bir uyarı yapmaya gerek olmadan yazışma grubundan çıkarabilir. – Öğrenci, eğitimdeki herhangi bir materyali (video çekimi, slayt, resim, ders notu vb) veya kendisine uzaktan eğitim şifresi verilmesi durumunda bu şifreyi 3. şahıslarla paylaşmamayı taahhüt eder. Katılımcı uzaktan eğitim sisteminden dışarıya veri aktarmayacağını taahhüt eder. – Öğrenci, dersin yapıldığı merkezde (sınıf, eğitici odası, dinlenme alanları da dahil olmak üzere) ses, video, fotoğraf vb herhangi bir kayıt yapmayacağını taahhüt eder. – Öğrenci, sınıfta kullanılan sunum bilgisayarları, eğiticilerin bilgisayarları veya eğitim merkezine ait herhangi bir bilgisayar üzerinde eğiticinin veya salon görevlisinin onayı olsa dahi herhangi bir işlem yapmayacağını (dosya açma, kapatma, dosya kopyalama vb) taahhüt eder. – Her ne sebeple olursa olsun eğiticinin veya salon görevlisinin onayı olsa dahi salon bilgisayarında işlem yapılması, eğitici veya salona ait bir harddisk/flash bellek vb depolama aracının alınması, kopyalanması vb davranışlar kesin olarak yasaktır. Bu kurallardan herhangi birine uyulmaması durumunda salon görevlisi veya eğitici konuyu sekreteryaya bildirir. Kurs kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile kurstan geri ödemesiz olarak çıkarılmak da dahil çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. – Öğrenci eğer varsa sınav sorularını (ön değerlendirme ve son sınav) herhangi bir şekilde kaydetmemeyi taahhüt eder. – Katılımcı isimleri bina güvenliğine bildirileceğinden eğitim alanında misafir kabul edilemeyecektir. Aynı şekilde eğitim vakası olarak davet edilenlerin isimlerinin de pratik eğitimler başladığında salon görevlisine bildirilmesi gerekmektedir.

  • Diğer kurallar nelerdir?

   – Kursa katılan bütün kursiyerler binanın genel kuralları ve düzeni ile tıbbi atık kurallarına (iğnelerin ilgili kutulara atılması, tıbbi atık poşetlerinin kullanımı, tıbbi atık prosedürüne uyulması vb) uymak zorundadır. – Eğitim merkezi bina ile ilgili gerekli durumlarda binanın fiziksel şartları ve imkanları ile ilgili düzenleme (binanın otoparkı dışında bir otoparka yönlendirme, lavabolarda havlu peçete kullanımının sınırlanması, binanın balkon vb alanları da dahil sigara içilmesinin engellenmesi vb) yapabilir.

  • Güncel bilgilere nasıl ulaşabilirim?

   – Kurs bilgileri ve kurallarının güncel hali www.tisakademi.com sitesinden güncel hali ile takip edilebilecektir.

  • Size nasıl ulaşabilirim?

   – Sorularınız için öncelikle bu sitenin site menüsündeki eğitim detayları ve sık sorulan soruları inceleyiniz. Soru ve talepleriniz için bu sitedeki mesaj gönder / İletişim / canlı destek kutusunu kullanabilirsiniz. Bize e-posta yoluyla info@tisakademi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Eğitim Tanıtımı

12.200 ₺

Katılım Belgeli
Yüz Yüze Eğitim