Kraniosakral Eğitimi

kraniosakral-egitimi

 • Eğitim Detayları

  Kraniosakral Terapi Kursu

  Bu kurs Kraniosakral Terapi eğitimi almak isteyen Tıp Doktorları için hazırlanmıştır.

  Kraniosakral terapinin (KST) kökenleri osteopatidir.  20. yüzyılın başında Kirksville Osteopati Okulu'ndan yeni mezun olan W.G. Sutherland tarafından kurulmuştur.

  Sutherland  kafatası eklemlerin özel olarak incelenmesini gerektiren "karmaşık bir mekanizma" olduğunu söylemiştir. Falks ve tentoryum serebelli ile birlikte dura materi, kafatası kemikleri ve sakrumu birleştiren "interosseöz membranlar" olarak tanımlamıştır.

  Sutherland, kafatası kemikleri ve sakrumun bu interosseöz membranlarla birbirine bağlanmasıyla fonsksiyonel bütünlük oluşturduğunu ve sistemin herhangi bir parçası hareket ederse, tüm parçaların eşzamanlı olarak hareket edeceğini ileri sürmüştür.

  Fiziksel veya duygusal travmalar  kraniyal sütürlerin ve sakrumun yanlış hizalanmasına yol açabilir, kraniyal sütürlerin hareketinin kısıtlanması, hareketsizliği ve kafa içi beyin zarlarının gerginliği gibi kafatasının eklemlerinde meydana gelen disfonksiyonlar sonucunda  birçok  ağrı ve nonspesifik şikayetler ortaya çıkabilir.

  KST, sinir sistemi üzerinde derin bir etkiye sahip olan, beyin ve omuriliği çevreleyen kemikler, zarlar ve BOS’un oluşturduğu  kraniosakral sistemi değerlendirir ve tedavi eder.

  Kraniosakral Terapi Kursunun Amacı

  Bu kursun amacı, Tıp Doktorlarına, kas-iskelet sistemi  ve diğer kronik hastalığı olan hastalar için çok çeşitli değerlendirme, tanı ve tedavi teknikleri uygulamak için anlaşılabilir ve basit bir klinik değerlendirme çerçevesi sağlamaktır.

  Bu kurs son derece hasta merkezli ve spesifik subjektif ve objektif fizik muayene süreçlerine odaklanır. Klinik muhakeme ve sürekli yeniden değerlendirme öğretilir.

  Kursiyerlere,  kraniosakral sistemin nasıl palpe edileceği, kraniosakral ritmi hissetme becerisi öğretilecektir.

  El hassasiyetlerinin ve palpasyon becerileri geliştirilmesi sağlanarak, dokuları ve yapıları ayırt etme yeteneği artırılacaktır.

  Bu kursun sonunda, Doktorlar, kranial sistem fonksiyonel anatomisi, palpasyon, sütür ve membran teknikleri,  Kraniyal Ritmik Impuls  konularında bilgi sahibi olacaklar ve kraniosakral değerlendirme ve teknikleri uygulayabilecek seviyeye ulaşacaklardır.

  KST üçer günlük 4 kurstan oluşmaktadır.

  Birinci  kursa katılan kursiyerler, daha sonra istedikleri kursa katılabilirler.

  İletişim ve kayıt için Hasan ÜNLÜ  0543 456 57 99

   

   

   

  Eğitmenler

   

   

   

  Dr. Elif KAYA

  Osteopati Derneği Başkanı

  Sağlık Bakanlığı onaylı Osteopati Sertifikalı Hekim

  Osteopati - Ortopedik Manuelterapi Nöralterapi - Applied Kinezyoloji - Akupunktur Eğitmeni 

  Ekim 2007 – Haziran 2012 yılları arasında merkezi Almanya’da bulunan Instıtut Für Angewandie Osteopathie iş birliği ile TİFAO tarafından verilen Osteopatik Manuel Terapi eğitimini tamamlamıştır.

   

   

   

  Ekim 2008 – Nisan 2011 yılları arasında merkezi Almanya’da bulunan Internationale Akademie Orthopaedische und Manuelle Therapie tarafından verilen Ortopedik Manuel Terapi eğitimini tamamlamıştır.

   

  Doç. Dr. Turgay ALTINBİLEK

  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

  Osteopati Derneği Başkan Yardımcısı

  Sağlık Bakanlığı onaylı Osteopati Sertifikalı Hekim

  Osteopati - Ortopedik Manuelterapi Nöralterapi - Applied Kinezyoloji - Akupunktur Eğitmeni 

   

  Ekim 2007 –Haziran 2012 yılları arasında merkezi Almanya’da bulunan Instıtut Für Angewandie Osteopathie iş birliği ile TİFAO tarafından verilen Osteopatik Manuel Terapi eğitimini tamamlamıştır.

   

   

  Kurs Programı

  KRANİYOSAKRAL SİSTEM ( Kranial kemikler, Membranlar )  (3 gün 24 saat)

  Kursiyerlere;  Kraniyosakral sistem anatomisi, hareketleri, muayenesi, disfonksiyonları tanı ve tedavide önemi, 

  Primer Respirasyon Mekanizması  (PRM) ritmi ve Kraniyosakral ritmin dinlenmesi ,

  Oryantasyon noktaları ve  fontaneller,

  Kranial meninksler, foramenler ve dural venöz sinüsler,

  Kraniyosakral sistemi oluşturan kemikler, sütürler ve  membranların disfonksiyonlarına yönelik palpasyon ve tedavi teknikleri,

  Kraniyosakral sistem disfonksiyonlarından kaynaklanan uzak bölge problemlerinin tanı ve tedavisi,

  Teorik olarak anlatılacak ve pratik olarak gösterilecektir.

  Kursiyerlerin bu kursta öğrenecekleri bilgi ve pratikler sonucunda Kafa kemikleri,  oryantasyon noktaları ve  fontanellerin palpasyonu, sütür palpasyonu ve tedavilerini, membran ve sinüs tekniklerini etkili ve güvenli bir şekilde uygulamaları sağlanacaktır.

   

  SYNCONDROSİS SFENOBASİLLARİS (SSB)  ve BOS  (3 gün 24 saat)

  Kursiyerlere;  SSB  ve BOS anatomisi, hareketleri, disfonksiyonları, palpasyon, muayene, tanı ve tedavide teknikleri,

  SSB  disfonksiyonlarının (Fleksiyon, ekstansiyon, torsiyon, side bending rotasyon, vertikal strain superior , vertikal strain inferior ve Lateral Strain) muayene ve tedavisi

  Oksiput Atlas kompresyonu ve  Release Tekniği,

  Sisternalar ve ventriküller,

  Koroid pleksus ve Kan beyin bariyeri,

  BOS’un oluşumu, içeriği ve akışı,

  Araknoid villuslar ve Willis poligonu,

  BOS teknikleri (V-Spread Tekniği,CV3, CV4, Temporal Rolling, Pussy Foot, Dura Sallama Tekniği, Sakrumun Transversal Fluktuasyonu, Pelvis Torsiyonu ve Father Tom)

  SSB  ve BOS bölgesinde ortaya çıkan disfonksiyonlardan kaynaklanan uzak bölge problemlerinin tanı ve tedavisi,

  Teorik olarak anlatılacak ve pratik olarak gösterilecektir.

  Kursiyerlerin bu kursta öğrenecekleri bilgi ve pratikler sonucunda SSB disfonksiyonlarının muayene ve tedavisi ile ve BOS tekniklerini etkili ve güvenli bir şekilde uygulamaları sağlanacaktır.

   

  KRANİYAL KEMİKLER ( Frontal, parietal, sfenoid, oksiput, etmoit, maksilla)  (3 gün 24 saat)

  Kursiyerlere;  Kraniyal kemiklerin anatomisi, hareketleri, muayenesi, disfonksiyonları tanı ve tedavide önemi, 

  Kraniyal kemiklerin disfonksiyonlarında ortaya çıkan klinik tablolar,

  Frontal kemik ve sütür palpasyonıu, PRM ritminin palpasyonu, molding,  metopik sütür spread tekniği,  frontal lift tekniği, dış rotasyon disfonksiyonu ve eksternal ve internal  rotasyon disfonksiyon teknikleri,

  Parietal kemik ve sütür palpasyou, PRM ritminin palpasyonumolding,  parietal lift tekniği, parietal spread tekniği, eksternal ve internal  rotasyon disfonksiyon teknikleri,

  Sfenoid kemik ve sütür palpasyou, PRM ritminin palpasyonu, Sphenofrontal sütür ve sphenoparietal suture Cant hook teknikleri,

  Oksiput kemik ve sütür palpasyou, PRM ritminin  palpasyonu,  atlanto oksipital eklemin bilateral serbestleştirilmesi, atlanto-oksipital eklemin unilateral serbestleştirilmesi, for. Magnum Flower Spread, eksternal ve internal  rotasyon disfonksiyon teknikleri,

  Etmoid kemik ve sütür palpasyou, PRM ritminin palpasyonu,  piano tuşu testi ve tedavisi, etmoid V spread tekniği , dış ve iç rotasyon disfonksiyon teknikleri,

  Maksilla  kemik ve sütür palpasyou, PRM ritminin palpasyonu,  maksillanın  lift ve spread tekniği, incisive suture, eksternal ve internal  rotasyon disfonksiyon teknikleri,

  Kraniyal kemiklerin disfonksiyonlarından kaynaklanan uzak bölge problemlerinin tanı ve tedavisi,

  Teorik olarak anlatılacak ve pratik olarak gösterilecektir.

  Kursiyerlerin bu kursta öğrenecekleri bilgi ve pratikler sonucunda parietal, sfenoid, oksiput, etmoid ve maksilla kemiklerinin muayene ve tedavi için kranial teknikleri etkili ve güvenli bir şekilde uygulamaları sağlanacaktır.

   

  KRANİYAL KEMİKLER ve TME ( Temporal, mandibula, vomer, palatin, zigomatik, lacrimal, nazal(3 gün 24 saat)

  Kursiyerlere;  Kraniyal kemiklerin anatomisi, hareketleri, muayenesi, disfonksiyonları tanı ve tedavide önemi, 

  TME fonksiyonel Muayenesi, kasların palpasyonu, disk için provokasyon testi, bilateral mobilizasyon, unilateral mobilizasyon ve manipülasyon teknikleri,

  Temporal  kemik ve sütür palpasyonıu, PRM ritminin palpasyonu, unilateral  eksternal ve internal  rotasyon disfonksiyonu, bilateral eksternal ve internal rotasyon disfonksiyonu, unilateral anterior ve posterior  rotasyon disfonksiyonu, bilateral anterior ve posterior  rotasyon disfonksiyonu, temporal kemik lift tekniği ve tuba auditiva için pompalama teknikleri,

  Mandibula  kemik ve sütür palpasyou, PRM ritminin palpasyonu, 

  Vomer kemik ve sütür palpasyonıu, PRM ritminin palpasyonu, fleksiyon ve ekstansiyon disfonksiyon teknikleri,

  Palatin kemik ve sütür palpasyonıu, PRM ritminin palpasyonu, global mobilizasyonu, gang. pterygopalatinumu pompalama tekniği,  transvers  ve median palatine sütür teknikleri,

  Zigomatik kemik ve sütür palpasyonıu, PRM ritminin palpasyonu, eksternal ve internal  rotasyon disfonksiyon teknikleri,

  Lakrimal kemik ve sütür palpasyonıu, PRM ritminin palpasyonu ve  global teknikle tedavisi,

  Nazal kemik ve sütür palpasyonıu, PRM ritminin palpasyonu ve  global teknikle tedavisi,

  Kraniyal kemiklerin ve TME disfonksiyonlarında ortaya çıkan klinik tablolar,

  Kraniyal kemiklerin disfonksiyonlarından kaynaklanan uzak bölge problemlerinin tanı ve tedavisi,

  Teorik olarak anlatılacak ve pratik olarak gösterilecektir.

  Kursiyerlerin bu kursta öğrenecekleri bilgi ve pratikler sonucunda TME, Temporal, mandibula, vomer, palatin, zigomatik, lacrimal, nazal kemiklerin muayene ve tedavisi için kranial teknikleri etkili ve güvenli bir şekilde uygulamaları sağlanacaktır.

   

  Birinci  kursa katılan kursiyerler, daha sonra istedikleri kursa katılabilirler.

  İletişim ve kayıt için Hasan ÜNLÜ  0543 456 57 99


  Önemli bilgi: Bu program kurs konusu uygulamaya ilgi duyan başta hekimler olmak üzere sağlık profesyonellerini genel olarak bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim Sağlık Bakanlığı onaylı değildir ve mevcut mesleki yetkilerinize ilave herhangi bir yetki kazandırmaz. Bazı üniversiteler ve eğitim araştırma hastaneleri tarafından düzenlenen Sağlık Bakanlığı onaylı geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitimlerine ulaşmak için www.getat.com.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Mevzuat ve diğer resmi konular ile ilgili Sağlık Bakanlığı sitesi ise https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr şeklindedir.

 • Eğitim Tarihleri

  Ön talep toplanıyor.

  Tarihlerin devamını yana kaydırarak görüntüleyebilirsiniz.
 • Başvuru Formu

 • Sıkça Sorulan Sorular

  • www.tisakademi.com Nedir?

   www.tisakademi.com internet sitesi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında eğitimler düzenleyen kurumların eğitimleri konusunda bilgi alma, kayıt başvurusunda bulunma vb konularda yardımcı olmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu web sitesine girerek veya üye olarak 18 yaşından büyük olduğunuzu onaylamış olacaksınız. HERHANGİ BİR KURSA BAŞVURARAK VEYA BİLGİ FORMU DOLDURARAK O KURSA BAŞVURU ŞARTINI SAĞLADIĞINIZI (ÖRNEĞİN TABİPLERİN BAŞVURDUĞU BİR EĞİTİM İÇİN ÜLKEMİZDE GEÇERLİ BİR TIP FAKÜLTESİ DİPLOMANIZ OLDUĞUNU) VE KOŞULLARI ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. Bu sitede yer alan bir formu doldurarak ilgili eğitime kesin kayıt yaptırmış olmazsınız. Kayıt için ilave bilgiler (kayıt onayı, ödeme bilgileri vb) talep edilebilir. Katılım ile ilgili şartlar değişiklik gösterebilir ve olası değişiklikler kursiyerlere bildirilir. Kurs öncesi yapılması gereken ilk ödeme kaydınızı iptal etmeniz durumunda iade edilmeyebilir. Bu sitede yer alan içerik genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Sitede yer alan bilgiler hiçbir zaman bir hekim tedavisinin veya konsültasyonunun yerini almaz. Site içeriği kişisel teşhis ve tedavi için kullanılamaz, hekim yerine karar veremez, alıntı yapılarak uygulanamaz. Hastalıklarınız ile ilgili bir doktora başvurunuz.

  • Kursa kimler katılabilir?

   Katılımcılar hekim veya kendi alanında uygulama yapmak üzere diş hekimleridir. Başvuru sahibi bu yeterliliği sağladığını gösteren belgeleri ve kurum tarafından istenebilecek diğer belgeleri ibraz eder.

  • Kurs Sağlık Bakanlığı onaylı mıdır?

   Bu sitede yer alan bütün kurslar kursu düzenleyen Dernek veya özel kuruluş tarafından katılım belgesi ile belgelendirilmektedir. Sağlık Bakanlığı onaylı eğitimler için www.getat.com.tr adresini ziyaret etmeniz gerekmektedir.

  • Sağlık Bakanlığı onaylı olmayan eğitimler nelerdir?

   Nöralterapi, manuelterapi, uygulamalı (klinik) kinezyoloji, nogier kulak mikrosistem tedavisi, mizaç teorisi, bütüncül beslenme vb eğitimler ile sempozyum, kongre, çalıştay vb toplantılar özel eğitimler olup Sağlık Bakanlığı onaylı değildir. Bu eğitimler veya toplantılar sonunda katılım belgesi düzenlenebilir. Bu belgeler sertifika değildir ve mevcut mesleki yetkilerinizin üzerine herhangi bir yeni yetki kazandırmaz. Bu programları mezuniyet sonrası eğitim programı olarak değerlendirmeniz gerekmektedir.

  • Kurs hangi kurum tarafından düzenlenmektedir?

   Bu sitede yer alan tüm kurslar İntegratif Tıp Derneği ve/veya İntegratif Sağlık Eğitim Danışmanlık tarafından düzenlenmektedir.

  • Kurs sonunda katılım belgesini ne zaman alabilirim?

   Eğitimi başarıyla tamamlamanız durumunda katılım belgeniz eğitimin son günü teslim edilmektedir.

  • Kurs ücretine yol, konaklama ve diğer giderler dahil midir?

   – Kurs ücretine konaklama, yeme/içme, çay/kahve, ulaşım, sigorta vb hususlar dahil değildir. Kurumun bu yönde bir planlaması olmayıp kursiyerlerin kendi planlamalarını yapmaları gerekmektedir.

  • Kurs ücreti nedir?

   – Kurs ücreti ilgili eğitim sayfasında belirtilmektedir. – Ödemelerde banka transfer masrafları kursiyerlere aittir. Eğitimlerde kontenjan dolması durumunda ödeme önceliğine göre işlem yapılır. Yanlış yapılan ödemelerden kursiyer sorumludur. Uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim başlamadan iptal ve iade talepleri ise başvuru üzerine ilgili kurumun/kuruluşun tasarrufu dahilinde yapılabilecektir. Size e-posta ile kayıt onayınız ve ödeme bilgileri gönderildiğinde ödeme yapmanız önerilmektedir.

  • Ödemelerin taksitlendirilmesi mümkün müdür?

   Kurs ile ilgili ödemelerin kursun son gününe kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Önceden bilgi vermek kaydıyla kurs yerinde de ödemenizi tamamlayabilirsiniz. Ödemelerinizi yaparken size gönderilen maildeki hesap bilgilerini dikkate almanız gerekmektedir. Bu bilgilerde hesap adını kelimeler arasında boşluk bırakarak, kısaltma yapmadan ve sığdığı kadarıyla size gönderilen hesap adına uygun olarak yazmanız gerekmektedir.

  • Eğitim masraflarımın Sağlık Bakanlığı, hastanem veya ilaç endüstrisi tarafından karşılanması mümkün müdür?

   – Bu sorunun eğitimine başvurduğunuz eğitim merkezi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu konuyu yönetiminizle görüşmeniz gerekmektedir. Kurumlar zaman zaman kapasite arttırımı amacıyla bu şekilde kararlar alabilmektedir. Ancak bu tür taleplerin olumlu karşılanma olasılığı çok düşük olup ayrıca ek hükümler (mecburi çalışma süresi vb) gündeme gelebilmektedir. İlaç endüstrisinin bu alandaki eğitmelere sponsorluğu (gerek eğitim alanının ilaç dışı olması, gerekse eğitim ücretleri nedeniyle) yok denecek kadar azdır ve bu başvurularla ilgili Sağlık Bakanlığı`nın kurum ile ilişkili olmayan ilave şartları (aynı eğitime birden fazla firma başvurusu, ilgili kursun detaylı programı olması, ilgili programın ayrı web sitesi olması vb) olabilir. Kurum bu şartları sağlamak durumunda değildir. Eğitimlere başvururken tüm masraflarınızı kendiniz karşılayacak şekilde hazırlık yapmanızı ve diğer sponsorluk kaynakları ile ilgili beklentiye girmemenizi öneririz.

  • Derslerin işleniz şekli nasıldır?

   Dersler kursa ve yapısına göre yüz yüze eğitim, asenkron ders (arşiv video dersleri), senkron ders (canlı ders), kaynak paylaşımı ve dökümanların dijital ortamda paylaşımı ve forum yöntemlerinden bir bölümü yoluyla işlenecektir.

  • Eğitimlerde devam zorunluluğu var mı?

   Kayıt yaptırmış olduğunuz eğitime katılamamanız durumunda bu eğitim ile ilgili haklarımız kaybolur. Eğitimlere tam olarak devam esastır.

  • Yayınlanan programlar kesin takvimler midir?

   – Yayınlanan program taslak olup zorunluluk halinde değişikliğe tabidir.

  • Kurs yeri / kurs adresi neresidir?

   – Kurs yeri belirtilen kurumların ilgili merkezleridir. Kurs yeri taslak olup değişikliğe tabidir. Farklı gruplar farklı salon veya binalarda eğitim görebilir. Bununla ilgili karar sekreterya tarafından verilmektedir ve bu karara uyulması gerekmektedir. Bu bilgilendirmeler güncel e-posta yazışmaları veya güncel yazışma grubu yazışmaları aracılığı ile yapılacaktır.

  • Salon görevlisinin görevi nedir?

   – Salon görevlilerinin sorumluluğu, eğer teslim etmeniz gereken belgeler varsa bunları teslim almak ve kurs ortamının genel düzenini sağlamaktır. – Salon görevlisi ve sekreterya odasına izinsiz girilmemesi, içerde evrak teslimi veya görüşme için başka bir kursiyer varsa evrak teslimi için sıranın beklenmesi, bu alanlardaki hiçbir dolabın veya çekmecenin açılmaması, bu alanlardan herhangi bir malzeme (sarf, kırtasiye vb) alınmaması gerekmektedir.

  • Kurs sırasında ilave materyal verilecek midir?

   Bazı kurslarda özet ders notu ve/veya demo uygulamalarda kullanılacak materyal verilmektedir. Konu ile ilgili her bir kursun açıklamasını inceleyebilirsiniz.

  • Öğrencinin sorumlulukları nelerdir?

   – Öğrenci eğitim bedelini ödemek ve eğitim bedeli dışındaki tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eğitime katılmayı kabul eder. Kurs başladıktan sonra yapılacak iptallerde geri ödeme yapılamayacağını bildiğini taahhüt eder. – Öğrenci, eğitime katılanları kendi işyerine, muayenehanesine, kurum dışında verilen farklı bir eğitimine davet olarak değerlendirilebilecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını taahhüt eder. – Öğrenci, eğitim ile ilgili eğer varsa olumsuz geri bildirimleri kurs koordinatörüne veya dernek yönetimine iletebilir. Bu iletişim için www.tisakademi.com sitesindeki Mesaj Gönder/İletişim sayfasını da kullanabilir. Kurs esnasında dahil olduğu eğitimini kötüleme veya diğer eğitimlerle kıyaslayarak olumsuz yorumlarda bulunma olarak değerlendirilebilecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını taahhüt eder. – Öğrenci, derslerini kendisine verilen programa uygun olarak takip eder. Eğitime katıldığı günler için imza defterini imzalar. Programa kesintisiz devam zorunludur. – Eğitim esnasında oluşan her türlü çıktının (eğitim materyali, sunumlar, hasta muayene/izlem formu, dokümanlar vs.) hakkı eğitim sekreteryasına aittir. – Eğitim saati süresince eğitim ortamının düzeninden öğrenciler de sorumludur. Sınıfın huzurunu bozacak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Salon görevlileri, bina görevlileri, güvenlik vb görevlilerin uyarı ve yönlendirmelerinin takip edilmesi gerekmektedir. – Öğrenci eğitim süresince eğitimci tarafından belirtilecek uygulamalara katılmayı taahhüt eder. – Öğrenci eğitim kapsamında kendisi veya eğitici gözetiminde eğitime katılanlar tarafından değerlendirilen ve uygulama yapılan hastalar için herhangi bir ücret talep etmemeyi taahhüt eder. – Öğrenci herhangi bir ürünün, firmanın, hizmetin, eğitimin tanıtım ve promosyonunu yapmamayı; kursiyerler ile üretici, distribütör, eğitim/kongre organizasyon sekreteryası bilgisi paylaşmamayı; ve kursiyerlerin bilgilerini benzeri kişi/kurumlarla paylaşmamayı taahhüt eder. Öğrenci, diğer kursiyerlerin kurs esnasında elde edilen bilgileri (telefon, eposta) ile herhangi bir faaliyet (yazışma grubu oluşturulması, ürün satışı, üyelik vb) gerçekleştirmeyeceğini, kurs ortamında herhangi bir doküman/broşür dağıtmayacağını, herhangi bir program/faaliyet, kurum/kuruluş adına faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Öğrenci yazışma grubunda da aynı kurallara uyacağını, konu dışı paylaşım, farklı bir gruba bağlantı vb içerikler paylaşmayacağını, telif hakkı sorunu yaratabilecek resim, e kitap/pdf kitap paylaşmayacağını, grupta edindiği iletişim bilgilerini (telefon, mail vb) pazarlama amacıyla kullanmayacağını ve kullanılmasına yol açabilecek bir paylaşımda bulunmayacağını taahhüt eder. Bu kurallardan herhangi birine uyulmaması durumunda grup yöneticisi kursiyeri herhangi bir uyarı yapmaya gerek olmadan yazışma grubundan çıkarabilir. – Öğrenci, eğitimdeki herhangi bir materyali (video çekimi, slayt, resim, ders notu vb) veya kendisine uzaktan eğitim şifresi verilmesi durumunda bu şifreyi 3. şahıslarla paylaşmamayı taahhüt eder. Katılımcı uzaktan eğitim sisteminden dışarıya veri aktarmayacağını taahhüt eder. – Öğrenci, dersin yapıldığı merkezde (sınıf, eğitici odası, dinlenme alanları da dahil olmak üzere) ses, video, fotoğraf vb herhangi bir kayıt yapmayacağını taahhüt eder. – Öğrenci, sınıfta kullanılan sunum bilgisayarları, eğiticilerin bilgisayarları veya eğitim merkezine ait herhangi bir bilgisayar üzerinde eğiticinin veya salon görevlisinin onayı olsa dahi herhangi bir işlem yapmayacağını (dosya açma, kapatma, dosya kopyalama vb) taahhüt eder. – Her ne sebeple olursa olsun eğiticinin veya salon görevlisinin onayı olsa dahi salon bilgisayarında işlem yapılması, eğitici veya salona ait bir harddisk/flash bellek vb depolama aracının alınması, kopyalanması vb davranışlar kesin olarak yasaktır. Bu kurallardan herhangi birine uyulmaması durumunda salon görevlisi veya eğitici konuyu sekreteryaya bildirir. Kurs kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile kurstan geri ödemesiz olarak çıkarılmak da dahil çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. – Öğrenci eğer varsa sınav sorularını (ön değerlendirme ve son sınav) herhangi bir şekilde kaydetmemeyi taahhüt eder. – Katılımcı isimleri bina güvenliğine bildirileceğinden eğitim alanında misafir kabul edilemeyecektir. Aynı şekilde eğitim vakası olarak davet edilenlerin isimlerinin de pratik eğitimler başladığında salon görevlisine bildirilmesi gerekmektedir.

  • Diğer kurallar nelerdir?

   – Kursa katılan bütün kursiyerler binanın genel kuralları ve düzeni ile tıbbi atık kurallarına (iğnelerin ilgili kutulara atılması, tıbbi atık poşetlerinin kullanımı, tıbbi atık prosedürüne uyulması vb) uymak zorundadır. – Eğitim merkezi bina ile ilgili gerekli durumlarda binanın fiziksel şartları ve imkanları ile ilgili düzenleme (binanın otoparkı dışında bir otoparka yönlendirme, lavabolarda havlu peçete kullanımının sınırlanması, binanın balkon vb alanları da dahil sigara içilmesinin engellenmesi vb) yapabilir.

  • Güncel bilgilere nasıl ulaşabilirim?

   – Kurs bilgileri ve kurallarının güncel hali www.tisakademi.com sitesinden güncel hali ile takip edilebilecektir.

  • Size nasıl ulaşabilirim?

   – Sorularınız için öncelikle bu sitenin site menüsündeki eğitim detayları ve sık sorulan soruları inceleyiniz. Soru ve talepleriniz için bu sitedeki mesaj gönder / İletişim / canlı destek kutusunu kullanabilirsiniz. Bize e-posta yoluyla info@tisakademi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı telefonu: 0850 3469082 Eğitim Danışmanı: Dr.Sedat Yıldız (05077677322)

 • Eğitim Tanıtımı

Belirtilmemiş

Sertifikalı
Yüz Yüze Eğitim